perkelti

perkelti
pérkelti tr. 1. per ką nors pernešti, permesti: Párkelk jįjį par tvorą J. Arklys koją parkėlė [per vadelę, viržą] Ėr. Bet ką tik jis parkėlė koją par slenkstį, kaip sukliko, suvirko kūdikėlis BsPII74. 2. per daug pakelti ką: Nepérkelk bekeldamas pakeltuvės, kad arklys nesugriūt Ds. Ir arklys šniokia, kai balnelis pérkeltas Ds. 3. pergabenti, perdėti į kitą vietą: Mikę jau du kartus perkėlė (persodino) į kitą suolą P.Cvir. Maišus pérkėliau į traktorinius ratus Mlt. Idealybė yra ne kas kitą kaip materialybė, perkelta į žmogaus galvą ir joje perpavidalinta . Nebeverš – guzikus parkėliau (kitoje vietoje įsiuvau) Ėr. | Perkeliant mokinius iš trečios klasės į ketvirtą, buvo rastas vienas mokinys, pirmojo laipsnio dovanų vertas . | Jei derlingą veislę iš gero grumto parkelsi į prastesnį, nebus teip derlinga S.Dauk. Jis perkėlė jį į šitą šalį SkvApD7,4. | refl.: Tuojau persikėlė visi į netolimą salą . Ir Agotai teko persikelti į kitą vietą . Į popieriaus lapelius persikėlė beveik visi vaikų namai, pradedant teta Palione . Jis persikelia mintimis į kalnus P.Cvir. 4. sukeisti: Kad čia viens ir tas pats, tik žodžiai pérkelti Grl. Lošiamąsias kortas pérkelia arba nukelia Ss. 5. pergabenti per vandenį (valtimi): Su kelta párkelk par upį J. Toj boba perkėlė juos per upę BsPIV122. Sėsk į mano laivelį, parkelsiu par jūreles JD513. | refl.: Kad rasč[ia] aldiją, tai pérsikelč[ia] per upę Tvr. Jei jūs mane nekelsit, aš pati persikelsiu Mrj. Aš parsikelčiau par Nemunėlį JD715. Iriuosi, persikeliu per vandenį SD73. 6. perrišti į naują vietą (gyvulius, pririštus ganykloje): Mikutis pagalvojo, kad grįžtant akląją reikės perkelti į kitą dobilienos vietą P.Cvir. Pérkelk arklius arčiau pievos Rdm. Nuėjau gyvulius pérkelt Brt. Pareidamas namo karves pérkelk Sdk. Parkelk arklius, kad paėstų prieš darbą Ėr. Nubėk, arklį pérkelk kitan daiktan, ba jau tę visą žolę išėdė Prng. 7. refl. sunkų daiktą keliant patrūkti, apsirgti: Tu esi sunkiai kėlus ir pérsikėlus Lnkv. Aš antrą kartą persikėliau Rm. Mykolas, kur bus buvęs, kur nebuvęs, vis šast prie Mortos – ir žiūri, kad ji nepersikeltų, kad rūpestis jos nevargintų . 8. refl. per daug iškilti, perrūgti: Reikia pridėti miltų, kad ragaišis neparsikeltų Ėr. Parsikels ragaišis – kurk pečių Ėr. Kai tik minkšta duona, tai persikels (atšoks kepant pluta) Pc. 9. užtrukti bekeliant: Savaitę liuob párkels (praeidavo visa savaitė bekeliant) vestuves Šts. 10. išgyti: Musėt mirs ligonas – nebepárkels Lkv. 11. daryti vagas, vagoti: Pasėję batvinius, po trijų keturių dienų párkela, t. y. padaro vagas Šts.
◊ akìs pérkelti atsimerkti: Antanukas pakels galvelę, perkels pabalusias akeles ir vėl merkiasi Žem. Tik perkėlė rytą akis, tuojau ir paleido kakarinę Rt. Párkelu akìs, veizu – Antė besąs Grg. Ta, perkėlus akis, žvalgėsi po trobą Žem. Išgirdusi jo balsą, akis parkėlė S.Dauk.
\ kelti; antkelti; apkelti; atkelti; įkelti; iškelti; nukelti; pakelti; parkelti; perkelti; prakelti; prikelti; sukelti; užkelti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • perkelti — statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda perkelti failą, katalogą, aplanką, laišką į kitą vietą (kitą katalogą, aplanką) nepaliekant jo ankstesnėje vietoje (tuo ši komanda skiriasi nuo ↑kopijavimo komandos). Failų tvarkymo programose… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • perkelti — pérkelti vksm. Pérkėlė kóją per sleñkstį …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • perkelti čia — statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda, skirta pažymėtų ↑elektroninių laiškų arba kitų objektų perkėlimo vietai (↑aplankui) nurodyti (konkretizuoti). Aplankas, į kurį bus perkeliami pažymėti objektai, parenkamas iš išskleisto programoje …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • perkelti į užnugarį — statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda pasirinktai ↑figūrai perkelti į užpakalinį planą. Jei yra daugiau figūrų, perkeltoji figūra gali būti iš dalies arba net visiškai uždengta. Paveiksle parodytas skritulys (kairėje) perkeltas į… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • perkelti į priekį — statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda pasirinktai ↑figūrai perkelti į ↑priekinį planą. Jei yra daugiau figūrų, jos gali būti iš dalies arba visiškai uždengiamos. Paveiksle parodytas skritulys (kairėje) perkeltas į priekį (dešinėje).… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • perkelti lakštą — statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda pažymėtam ↑skaičiuoklės lakštui perkelti į kitą vietą nepaliekant jo ankstesnėje vietoje. Atveriamas langas, kuriame galima pasirinkti, kur perkelti lakštą, pavyzdžiui, į kitą ↑skaičiuoklės knygą,… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • perkelti priekio link — statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda pasirinktai ↑figūrai perkelti vienu lygiu priekinio plano (paviršiaus) link. Komandą turi ↑grafikos rengyklės. atitikmenys: angl. bring forward ryšiai: dar žiūrėk – figūra dar žiūrėk – grafikos… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • perkelti virš teksto — statusas T sritis informatika apibrėžtis Pažymėtą objektą padėti virš teksto, t. y. perkelti į priekinį planą. Iliustraciją žr. priede. priedas( ai) Grafinis formatas atitikmenys: angl. bring in front of text …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • perkelti į aplanką — statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda pažymėtiems ↑elektroniniams laiškams arba kitiems objektams perkelti į pasirinktą ↑aplanką. Aplankas parenkamas iš šia komanda išskleisto programoje esančio aplankų medžio. Pradiniame aplanke… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • perkelti pagrindo link — statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda pasirinktai ↑figūrai perkelti vienu lygiu fono link (gilyn). Komandą turi ↑grafikos rengyklės. atitikmenys: angl. send backward ryšiai: dar žiūrėk – figūra dar žiūrėk – grafikos rengyklė …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”